MTÜ ETNOMEEDIA

Click here to edit subtitle

OHVRIALLIKAS

OHVRIALLIKAS

Etnograafiline dokumentaalfilm

Pikkus 28 min 34 sek.

Diktor Tõnu Mikiver

Heli järeltöötlus Koit Pärna

Eestikeelne tõlge Anne-Malle Hallik

Režissöör Aleksei Aleksejev

 

Kunagi elasid soome-ugri hõimud suurel maa-alal Läänemere ja Uurali mägede vahel. Marid olid Volga jõe keskjooksu iidsete asukate järeltulijad. Marid jagunevad kolmeks rühmaks- niidumarideks, mäemarideks ja idamarideks. Niidumarid elavad Volga jõe vasakul kaldal, aga mäemarid kõrgema paremkalda tammikutes ja teistes lehtmetsades. Idamarid eraldusid niidumaridest juba 15 sajandil ja rändasid itta ning kirdesse Kaama jõe taha. Maride väljarännu kirdesse põhjustas rahva vägivaldne vene õigeusku ristimine ning Vene riigi maksude pealepanemine. Osa idamarisid –uurali marid- asus elama Sverdlovski oblasti edelaossa ja Permi oblasti kagunurka. Praegu on uurali maride rahvakombed paremini säilinud Sverdlovski oblasti Isi Tavra külas. Küla lähedal on ka püha hiis, kus voolab maapinnale ohvriallikas.