MTÜ ETNOMEEDIA

Click here to edit subtitle

HIIEPUU VÄGI

HIIEPUU VÄGI

Etnograafiline dokumentaalfilm

Pikkus 27 min. 30 sek.

Diktor Andres Ots

Heli järeltöötlus Jevgeni Tšernov

Eestikeelne tõlge Eha Rand, Rein Sikk

Režissöör Aleksei Aleksejev

 

Marid on üks vanimaid soome- ugri rahvaid Kesk Volga aladel. Nad elavad Väike-Kokšaga ja Vjatka jõe vahelisel alal. Mari kultuuri omapära arenes meie ajaarvamise esimese aastatuhande teises pooles. Rahva ajalugu on tihedalt seotud volga- bulgaarlaste hõimudega. 13. sajandil ühinesid Volga-bulgaarlased Kuldhordiga. 1552. aastal lõpetas Kuldhordi oma tegevuse. Ivan Suur väed võtsid tormijooksuga Kaasani linna. Marid, keda kutsuti tšeremissideks, ei tahtnud vene väele alluda ja alustasid ülestõusu, mis kasvas laialdaseks rahvuslikuks vabastusliikumiseks. See liikumine on läinud ajalukku kui tšeremisside sõda, mis kestis 4 aastat. Siia püha puu alla on maetud viimase mari pealiku poja Akpatri hing. Arvatakse, et vähemalt kord elus peab marilane tulema püha puu juurde ja tooma ohvrianniks rätiku. Akpatr oli valgustaja ja teejuht. Ta rajas neis paigus esimese marilaste küla ja temast sai mari usu juht. Eksisteerib legend, mille järgi Akpatri jõu allikaks oli kuldne part, kes ujus mee tünnis tema maja põranda all. Akpatri naine avaldas selle saladuse ja Akpatri jõud kadus, varsti ta suri ja maeti hiiepuu alla.